Vėlyvoji paauglystė

14–17 metų amžius

14–17 metų amžiaus vaikų fizinis vystymasis yra mažiau akivaizdus, tačiau jie ir toliau bręsta. Šio amžiaus paaugliai turi aiškų savęs, savo unikalios asmenybės suvokimo jausmą ir nuomonę. Daugelis jų prisiima suaugusių asmenų atsakomybes ir elgesį. Kai kurie jų pradeda dirbti, dėl to, priklausomai nuo darbo pobūdžio, gali atsirasti rizika patirti sužalojimus darbo vietoje. Paaugliai tampa visiškai nepriklausomi ir sudaro tvirtus ryšius visuomenėje.

14–17 metų amžiaus paauglių sužalojimų rizika daugiausiai susijusi su atsakomybe ir sprendimų priėmimu, kuriuos jie priiminėja kaip suaugusieji. Taip pat negalima pamiršti ir rizikos, kylančios dėl aplinkos veiksnių.

Tokio amžiaus paaugliai vis dažniau naudojasi kelių transportu, dėl to natūralu, jog kelių eismo sužalojimai yra viena didžiausių grėsmių paaugliams. Skendimai yra dar vienas dažnas sužalojimas šioje amžiaus grupėje. Nors dažniausiai skendimai pasitaiko tarp mažų vaikų, tačiau specialistai pastebi, kad dar vienas skendimo atvejų šuolis susijęs su 15–17 metų amžiaus grupe. Tai galima paaiškinti tuo, kad šie vaikai yra mažiau prižiūrimi, turi didesnį nepriklausomybės jausmą, taip pat rizikingai elgiasi vartodami alkoholį ar kitas medžiagas, dažniau leidžia laiką prie vandens telkinių laisvalaikio metu.

Nudegimai, kritimai ir apsinuodijimai taip pat yra aktualūs ir šioje amžiaus grupėje. Paminėtina tai, kad apsinuodijimai dažniausiai įvyksta dėl alkoholio ar kitų svaigiųjų medžiagų vartojimo pramogos tikslais.